Ester Capella

Consejera de Justicia de la Generalitat (ERC)
Konpromiso ratioa
75%
8 Galdera 6 Erantzun
Ezgaitua2018.05.23