OSOIGOren erabilera arauak


Osoigoren helburua:

Politikari eta herritarren arteko komunikazio zubi-lana egitea da, hots, datozen lege eta oinarriak ere helburu bera dutelarik.


01

odos los políticos y usuarios que participan en Osoigo, lo hacen voluntariamente por que comparten el objetivo del portal y se comprometen a respetar las normas de uso.

02

Osoigo.com dialogoa eta elkar arteko akzio politikoa sustatzeko diseinatua dago. Hori dela eta, izen ematen duen erabiltzaile orok izen eta abizena eerabil dezan eskatzen dugu. Osoiko lan-taldeak kondizio hauek betetzen direla bermatuko du politikariari galdera bidali aurretik.

03

No se admitirán usuarios que no compartan el objetivo de Osoigo, que se dediquen a entorpecer el diálogo. No se admitirán suplantaciones de identidad. Se suprimirán estos usuarios subjetivamente. No trolls, no fakes.

04

Erabiltzaileak ezingo du edozein erabiltzaileri min edo mehatxu egin diezaioken irudirik erabili.

Erabiltzaileak igotzen dituen irudien arduraduna da.

05

Erabiltzaileak ezingo du hirugarren pertsona baten informazio konfidentziala edo pribaturik argitaratu ez eta bidali ere, kreditu txartelen zenbaki, posta kodea edo gizarte segurantza zenbakia, esate baterako.

06

Errespetu falta edo gaizkiesan bat adierazten duten galdera, akzio edo erantzunak ezabatuak izango dira.

07

Proposamenek ez badute nahikoa babes kopuru jasotzen politikariei bidaliko zaie galderan bihur dadin, denbora bat pasata iraungi egingo da.

08

Erabiltzaileak ezingo du Osoigo erabili Spam bidaltzeko helburua badu- Spam-a dela kontsideratzen ditugun egoerak hurrengoak dira:

  • Si las preguntas contienen enlaces que no aportan valor a la pregunta.
  • Si un gran número de personas han denunciado la pregunta de un usuario.
  • Si el usuario publica contenido duplicado en múltiples cuentas.

09

Sortu den eduki guztia Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lizentziapean dago eta “Free Cultural Works” onarpenerako. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Honek esan nahi du:

  • Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio y formato.
  • Adaptar: remezclar, transformar y crear contenido con cualquier propósito, incluso comercial.