Pregunta para Gipuzkoako Batzar Nagusiak

Pixoihalen birziklapena noizko? / ¿Reciclaje de pañales para cuándo?

319 pertsonak babestu dute
319 Babes
Ipar Haizea Pregunta de Ipar Haizea

Pixoihalak birziklatu daitezke, baita gainerako higiene produktuak. Gipuzkoan bada teknologia hori egiteko Goierriko enpresa bati esker, baina Aldundiko egungo agintariek ez dute baimendu lanean hastea. Teknologia honi esker zabor tona mordoa murriztuko lirateke. Pixoihalak eta higiene produktuak benetako errefusaren %70a dira. Europako hondakinen hierarkia beteko litzake. Hau martxan ez jartzea soilik ulertu daiteke erraustegiari jana eman nahi izateagatik. Exijitu dezagun pixoihalen birziklapena!

Informazio gehiago: https://m.youtube.com/watch?v=gUQYRYi69-Q

Los pañales pueden reciclarse, y también el resto de productos de higiene. En Gipuzkoa hay tecnología para ello gracias a una empresa del Goierri, pero los actuales dirigentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa no han permitido poner la iniciativa en marcha. Gracias a esta tecnología, las toneladas de basura se reducirían notablemente. Los pañales y productos de higiene suponen un 70% de la fracción resto real. Se cumpliría la jerarquía de residuos europea. No poner esta iniciativa en marcha solamente se podría explicar en que se desea alimentar la incineradora. ¡Exijamos el reciclaje de pañales!

Más información: https://m.youtube.com/watch?v=wc_ftC8vbRA

319 pertsonak babestu dute
319 Babes