Pregunta para Gipuzkoako Batzar Nagusiak

Gipuzkoako erresidentzietan egiten dugun zaintza-lana EZ dago dagokigun moduan errekonozituta ditugun baldintzekin eta lan-kargarekin. Zer ari zarete egiten instituzioetatik gatazkari irtenbidea bilatzeko?

92 pertsonak babestu dute
92 de300 Apoyos

Gipuzkoako erresidentzien gatazka duela 5 urte inguru hasi zen, negoziazio mahaia ireki zenean lan hitzarmena berritzeko. Negoziazio prozesua blokeatu egin zen akordiorako aukerarik ez zegoelako eta grebara jo genuen. 

Pandemia bete betean erresidentzietako egoera jasanezina bihurtu zen eta borroka prozesua asko oztopatu. Langileon eros ahalmena ez galtzeko eta oinarrizko soldataren igoera bat izateko, patronalaren zati batekin, gutxiengoan edo eficacia limitadan akordio bat sinatu zen. Orain aurkitzen garen egoera eficacia limitada honen ondorioa da; lan baldintzetan alde nabariak daude eta hori da egun salatzen duguna, gure lana egitearren ez dugula behar adina jasotzen, eta gainera, lan bera egiteagatik ezberdin jasotzen dugula. 

Pandemian, gainera, zerbitzu minimoak %100ekoak izan ziren, hau da, greba egunetan egun normaletan baino jende gehiago geunden lanean gure lana esentziala delako, sektoreko langileon borroka oztopatuz. Hain esentzialak gara, ezin izan dugula guri dagozkigun eskubideen aldeko borroka gauzatu. Gure borroka eredugarria da sektore feminizatu, prekario eta pribatizatu batean. Gure ekintza sindikala kriminalizatu egin dute urte guzti honetan.

Egoera honetan eta pandemia pasata, pasa berri den ikasturte hasiera honetara iritsi ginen, bi urte igaro ondoren patronala eta sindikatuak eseri gabe negoziatzera, edukiaz hitz egitera eta elkarrizketak izatera. Sindikatuek deituta negoziazio mahaia irekitzea lortu zen. Baina oraingoan, lehenagoko negoziazio prozesuan asko hitz egindako eta adostutako edukiak onartezinak dira patronalarentzat. Hainbat eduki kendu ezean, baloratu ere ez ditu egingo bestelako aldarrikapen edo edukiak. Patronalak ez du inolako borondaterik negoziatzeko, blokeatu egin du prozesua erabat. 

Horrez gain, zerbitzua publikoki finantzatzen da eta gestioa pribatua den arren, berez, publikoa da, eta ikusten dugu badagoela interes berezi bat patronalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, gatazka hau betikotzeko eta dagokigun aitortza ekonomiko eta soziala ez emateko. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Helduen Egoitzetako gatazka konpondu beharrean, etorkizuneko proiektu bat saldu nahi du Liburu Berdea deituriko proiektuaren bitartez. Baina ez da posible etorkizuna irudikatzea, orainean ditugun erronkei erantzun gabe; eta gaur gaurkoz sektorean dugun erronka nagusia, lan baldintzak berdindu eta duinduko dituen hitzarmena da inolako zalantzarik gabe. 

Azkenik, azpimarratu nahi dugu gatazka hau ez dela patronal eta sektoreko langileon artekoa, Gipuzkoako jendarte guztiari eragiten digun auzi sozial bat da. Batetik, kalitatezko zaintza zerbitzuak jasotzeko eskubidea urratua izaten ari da, ez zaielako merezi duten kalitatezko zerbitzu duina eskaintzen, eta bestetik, zaintza lanak baldintza duinetan egiteko eskubidea urratua izaten ari da. Egoera muturrekoa da, jasanezina da.

Eskaera honekin, beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiko politikariengana zuzentzen gara. Zuek daukazue erantzukizun osoa gatazkari irtenbidea emateko eta, bilera eskaerak etengabeak izan arren, entzun ere ez gaituzue egiten. Zuek zarete finantziazioa jartzen duzuenak, zuek zarete, azken instantzian, zerbitzuarekiko erantzukizun osoa daukazuenak. Zer ari zarete egiten gatazka honi irtenbidea bilatzeko? Erakutsi dugun konpromisoarekin, uste duzue sektoreko langileok profesionaltasun osoz egiten dugun zaintza lana dagokigun moduan errekonozituta dagoela ditugun lan baldintza eta lan kargarekin?
 

 

---

 

El conflicto de las residencias de Gipuzkoa comenzó hace unos 5 años, cuando se abrió la mesa de negociación para renovar el convenio. El proceso de negociación se bloqueó porque no había posibilidad de acuerdo y recurrimos a la huelga.

En plena pandemia la situación en las residencias se hizo insostenible y dificultó mucho el proceso de lucha. Para no perder el poder adquisitivo de las trabajadoras y tener una subida del salario base, con una parte de la patronal, se firmó un acuerdo en minoría o eficacia limitada. La situación en la que nos encontramos ahora es consecuencia de esta eficacia limitada; hay diferencias evidentes en las condiciones de trabajo y eso es lo que denunciamos hoy en día, que no cobramos lo suficiente por realizar nuestro trabajo, y que además cobramos de forma diferente por hacer el mismo trabajo.

Durante la pandemia, además, como nuestro trabajo es esencial los servicios mínimos fueron del 100%, es decir, los días de huelga estábamos más gente trabajando que los días normales, entorpeciendo así la lucha de las trabajadoras del sector. Somos tan esenciales que no hemos podido llevar a cabo la lucha por los derechos que nos corresponden. Nuestra lucha es ejemplar en un sector feminizado, precario y privatizado y nuestra acción sindical ha sido criminalizada durante todo este año.

En esta situación, después de dos años sin sentarnos con la patronal y pasada la pandemia, llegamos a este inicio de curso que acaba de pasar, sentandonos a tener conversaciones y a hablar de contenido. Se logró abrir la mesa de negociación convocada por los sindicatos. Pero esta vez, los contenidos muy hablados y consensuados en el proceso negociador anterior son inaceptables para la patronal. De no suprimir varios contenidos, ni siquiera valorará otro tipo de reivindicaciones o contenidos. La patronal no tiene ninguna voluntad de negociar, ha bloqueado totalmente el proceso.

Además, el servicio es público, porque aunque la gestión es privada, se financia públicamente y vemos que existe un interés especial por parte de la patronal y de la Diputación Foral de Gipuzkoa en perpetuar este conflicto y no darnos el reconocimiento económico y social que nos corresponde.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, lejos de solucionar el conflicto de las residencias, quiere vender un proyecto de futuro a través del denominado Libro Verde. Pero no es posible imaginar el futuro sin responder a los retos que tenemos en el presente; y el principal reto que tenemos hoy en día en el sector es sin duda alguna un convenio que iguale y dignifique las condiciones laborales.

Por último, queremos subrayar que este conflicto no es entre patronal y trabajadoras del sector, sino que es una cuestión social que afecta a toda la sociedad guipuzcoana. Por un lado, el derecho a unos servicios de cuidado de calidad está siendo vulnerado, porque no se les ofrece un servicio de calidad digno que merecen a nuestros mayores, y por otro, se está vulnerando el derecho a realizar tareas de cuidado en condiciones dignas. La situación es extrema, es insostenible.

Con esta petición nos dirigimos, por tanto, a los/las políticos/as de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tenéis toda la responsabilidad para dar solución al conflicto y, aunque las peticiones de reunión son constantes, ni siquiera nos escucháis. Sois vosotros los que ponéis la financiación, sois vosotros los que, en última instancia, tenéis toda la responsabilidad por el servicio. ¿Qué estáis haciendo para buscar una solución a este conflicto? Con el compromiso que hemos mostrado, ¿creéis que la labor de cuidado que realizamos las trabajadoras del sector con total profesionalidad está reconocida como nos corresponde con las condiciones de trabajo y la carga de trabajo que tenemos?

92 pertsonak babestu dute
92 de300 Apoyos
Pregunta dirigida a: Gipuzkoako Batzar Nagusiak