Pregunta para Congreso de los diputados

¿Qué están dispuestos/as a hacer para que las mujeres podamos participar en las fiestas en igualdad?

165 pertsonak babestu dute
165 de1500 Apoyos
Jaizkibel Konpainia Pregunta de Jaizkibel Konpainia

Desde hace más de 25 años, mujeres y hombres de Hondarribia en el País Vasco luchamos por el derecho a disfrutar de unas fiestas partitarias, por salir en el Alarde de las fiestas de nuestro pueblo. 

En el documental Aurrera EginBadugu hemos compartido la reflexión sobre el valor transformador de las fiestas y su importancia en la construcción identitaria de la ciudadanía. Hemos reunido a miembros de JaizkibelKonpainia y a personas que han trabajado a favor de la igualdad en procesos y contextos de otros pueblos de EuskalHerria. En Jaizkibel, en Hondarribia, o en el Alarde de Irun, no fuimos las primeras en reivindicar unas fiestas paritarias, pero estamos en camino de ser las últimas en encontrar la solución. ¿Por qué no lo hemos arreglado aquí si en otros sitios lo que arreglaron hace tiempo?

La experiencia prueba que la principal diferencia está en la respuesta de las instituciones locales a este clamor. Ahí está la clave, en la respuesta de las autoridades locales. En algunos lugares las instituciones apoyaron la demanda en favor de la igualdad de derechos de mujeres y hombres, en otros lugares hicieron la vista gorda al principio o se posicionaron directamente en contra de la misma. Tal y como se afirman tanto en los testimonios del documental, cómo en el estudio "Estrategias para la participación de las mujeres en las fiestas locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco" editado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, es imprescindible la implicación de las instituciones y su firme decisión a favor de la igualdad.

Y sabemos, como hemos dicho anteriormente, que no fuimos las primeras en poner sobre la mesa una reivindicación como esta (tener derecho a disfrutar de la fiesta en paridad). Sabemos también, que como nosotros, hay todavía quien está trabajando para conseguir ese objetivo en diferentes partes del mundo. Muchas nos hemos encontrado en el camino, y por ellas, por nosotras y por la igualdad de las mujeres de todos los pueblos, os planteamos la siguiente pregunta:
¿Qué están dispuestos/as a hacer para que las mujeres podamos participar en las fiestas con paridad y para poner en marcha dinámicas locales a favor de la igualdad?

Aurrera Egin Badugu dokumentalean, festek duten balio eraldatzaileaz, eta herritarron identitate eraikuntzan duten garrantziaz hausnarketa partekatu dugu. Elkartu ditugu Jaizkibel Konpainiako kideak eta Euskal Herriko beste herrietako prozesu eta testuingurutan berdintasunaren alde lan egin duten pertsonak. Jaizkibelen, Hondarribian, edo Irungo Alardean, ez ginen izan festa parekideak aldarrikatu zituzten lehenak, baina konponbidea aurkitzen azkenak izateko bidean gaude. Zergatik ez dugu hemen konpondu beste lekutan aspaldi konpondu zutena?

Esperientziak frogatzen du desberdintasun nagusia aldarri horri lekuko agintariek emandako erantzunean dagoela. Hortxe dago gakoa, tokiko agintarien erantzunean. Leku batzuetan agintariek berehala egin zuten aldarriaren alde, gizon eta emakumeon eskubide berdintasunaren alde, beste leku batzuetan ezikusiarena egin zuten hasieran edo zuzenean aldarriaren kontra kokatu ziren. Dokumentalean dauden testigantzek eta Emakunde Emakumearen Euskal Institutuaren laguntzaz argitaratutako “Euskal Autonomia Erkidegoko herrietako jaietan emakumeen parte-hartzea sustatzeko estrategiak” ikerlanean esaten den bezala, ezinbestekoa da instituzioen inplikazioa eta berdintasunaren aldeko erabaki irmoa. 

Eta badakigu, aurretik esan dugun bezala, ez ginela lehenak izan honelako aldarrikapen bat (festaz parekidetasunean gozatzeko eskubidea izatea) mahai gainean jarri zutenak. Badakigu ere, gu bezala, oraindik ere helburu hori lortzeko lanean dagoenik badagoela hainbat eta hainbat txokotan. Askok bidean egin dugu topo, eta haiengatik, guregatik eta herri guztietako emakumeen berdintasunagatik, honako galdera luzatzen dizuegu:

Zer egiteko prest zaudete emakumeok festetan parekidetasunez parte hartu ahal izateko eta tokian tokiko berdintasunaren aldeko dinamikak martxan jartzeko?

165 pertsonak babestu dute
165 de1500 Apoyos