Pregunta para Parlamento de las Islas Baleares

La figura dels Educadors/es Socials als instituts és essencial per als joves, per què ens volen substituir per perfils docents que no tenen formació específica sobre atenció socioeducativa?

930 pertsonak babestu dute
930 Babes

Som 26 Educadors/es Socials que treballem en els centres educatius d’educació secundària de les Illes Balears per ajudar als adolescents, joves i les seves famílies a través d’intervencions socioeducatives i treball preventiu, i ara ens han comunicat que a 31 d’agost de 2021 finalitza el nostre programa.

Fa 4 anys van incloure la figura dels educadors socials en els instituts de les Illes Balears, i ens acaben de comunicar que no continuarem els 26 treballadors/es per substituir-nos per una altra figura que no fa les mateixes funcions, tot i que la Conselleria d’Educació de les Illes Balears diu que fa el mateix.

Com a educadors volem reivindicar la importància de la nostra figura als centres d’educació secundària per la tasca preventiva que desenvolupem, l’acompanyament i les intervencions socioeducatives que realitzem amb els joves en situació de vulnerabilitat dins els centres i les seves famílies. Exercim un treball comunitari essencial juntament amb la policia, serveis socials, guàrdia civil, protecció de menors i entitats socials de l’entorn ... La nostra organització també ens permet realitzar acompanyaments en horari de tarda i visites a domicili d'aquells nens i nenes que ho necessiten. També formem part de les diferents comissions del centre educatiu i promovem actuacions dins l’aula i en general, participem en la millora de la convivència del centre educatiu.

En un primer moment, el projecte que es va posar en marxa el 2017 va ser el Programa TISOC (Tècnics d'Intervenció Sociocomunitària), promogut per la Conselleria d’Afers Socials i Esports. La finalitat era la d’introduir la figura de l'educador/a social dins dels centres d’educació secundària de les Illes Balears. En aquest nou escolar 2020-21 es va renovar amb un nou projecte d’inversió anomenat Programa per a la prevenció de l’abandonament escolar als centres dels alumnes d’educació secundària, promogut per la Conselleria d’Educació i amb el suport del Conseller, on públicament va defensar la figura específica de l’educador social dins els centres d’educació secundària i, ara al mes de juny, ens diuen que la nostra figura de l’educador social es substitueix per la figura del PTSC (Professors tècnics de Serveis a la Comunitat). 

En altres Comunitats Autònomes conviuen les dues figures professionals sense cap problema. Hem tingut por durant tot el curs perquè no vèiem segur que la nostra figura continués en el projecte l'any vinent. Ens van dir que eren projectes separats, perfils diferents i que en cap moment la nostra figura seria substituïda. A més, tampoc ens varen informar en cap moment, que fos necessari que tinguéssim la capacitació docent per realitzar les nostres funcions, ja que hi ha una normativa que permet que ens contractin com a personal no docent.

El 15 de juny a la darrera reunió convocada, d’un dia per l’altre, se'ns va comunicar que el projecte finalitzarà el 31 d'agost de 2021 perquè no ho poden sustentar econòmicament i volen estructurar la figura dels PTSC. No ens varen donar opció a moratòria per treurer-nos la capacitació docent ni la opció d’acreditar la nostra experiència laboral als centres aquest anys.

Des de la notícia, hem rebut el suport dels centres, institucions, recursos i famílies que pensen que la nostra figura i perfil professional és essencial per aquest treball preventiu dins els centres educatius. 

La formació dels Educadors Socials és essencial ara més que mai amb la situació post pandemia dels joves. Durant aquest curs les nostres intervencions han estat enfocades en la gestió emocional i problemàtiques socials (situacions econòmiques precàries, trastorns d’alimentació, problemes de ciberassetjament, absentisme, violències, etc).

Per això iniciem la campanya de signatures per portar aquesta injustícia al Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu de que es mantengui la figura dels Educadors Socials en els Instituts.

930 pertsonak babestu dute
930 Babes