Esta pregunta pertenece a un debate

La Catalunya post-Covid, la Catalunya del futur

19 Preguntas

La situació de la Covid-19 agreuja la precària situació laboral del col·lectiu transsexual. Quan es faran polítiques per la inserció laboral del col·lectiu a Catalunya?

11 personas la han apoyado

No és fàcil ser transsexual i accedir al mercat laboral. Malgrat que hi ha molta gent molt preparada i formada dins del col·lectiu, els transsexuals patim tota classe de prejudicis i discriminacions que no ens permeten tenir una vida professional digna. 

Ens enfrontem a aquesta exclusió, deixant-nos a les portes del mercat laboral privat així com, en moltes ocasions, també del sector públic. Aquesta manca d'oportunitats laborals en roba també la voluntat de viure la vida que volem les necessitats que tenim com a col·lectiu. S'apliquen moltes polítiques que sobre el paper poden quedar molt bé, però a la vida real no serveixen de res. 

Sabem que la pandèmia de la COVID-19 ha afectat a tothom, però pels col·lectius que ja patim discriminacions per part de la societat, serà encara més difícil tenir accés a una vida laboral digna.  

Per aquest motiu, des de l'Associació de Transsexuals de Catalunya, demanem als disputats del Parlament que proposin solucions reals per facilitar la inserció laboral del nostre col·lectiu.

11 personas la han apoyado