Normes d’ús d’OSOIGO


Objectiu d’Osoigo:

Facilitar i fer possible un nexe, un diàleg constructiu des del respecte, dels ciutadans amb els polítics que els representen. Totes les normes busquen que aquest objectiu arribi a bon port.


01

odos los políticos y usuarios que participan en Osoigo, lo hacen voluntariamente por que comparten el objetivo del portal y se comprometen a respetar las normas de uso.

02

Osoigo.com està dissenyat per fomentar el diàleg entre persones, és per això que demanem que l’usuari es registri amb nom i cognom. L’equip d’Osoigo s’assegurarà que aquesta condició es compleixi abans d’enviar la pregunta al polític.

03

No se admitirán usuarios que no compartan el objetivo de Osoigo, que se dediquen a entorpecer el diálogo. No se admitirán suplantaciones de identidad. Se suprimirán estos usuarios subjetivamente. No trolls, no fakes.

04

L’usuari no podrà utilitzar imatges obscenes ni qualsevol imatge que pugui ferir la sensibilitat dels usuaris i polítics que conformen Osoigo.

L’usuari és responsable de tenir els drets de propietat intel·lectual sobre les imatges que utilitzi.

05

L’usuari on podrà publicar ni enviar informació confidencial o privada d’altres, com números de targetes de crèdit, direcció postal o número de la seguretat social o el document nacional d’identitat, sense autorització expressa i permís.

06

Se suprimiran subjectivament totes aquelles propostes o preguntes que manquin al respecte o injuriïn al polític. De la mateixa manera, se suprimirà subjectivament tota aquella resposta que manqui al respecte a l’usuari.

07

Les propostes, si no aconsegueixen el suport necessari per convertir-se en pregunta, caducaran passat un temps.

08

L’usuari no podrà utilitzar Osoigo amb el propòsit d’enviar spam. Alguns dels factors que tenim en compte a l’hora de determinar quina conducta es considera spam són:

  • Si las preguntas contienen enlaces que no aportan valor a la pregunta.
  • Si un gran número de personas han denunciado la pregunta de un usuario.
  • Si el usuario publica contenido duplicado en múltiples cuentas.

09

Tot el contingut està sota la llicència Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) i aprobació per "Free Cultural Works"(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Això significa que:

  • Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio y formato.
  • Adaptar: remezclar, transformar y crear contenido con cualquier propósito, incluso comercial.