Demandamos que se impulse la coeducación auténtica, entendida como igualdad entre los dos sexos
No hay más respuestas a la pregunta
Leixuri Arrizabalaga Arruza

Aportaciones de gran importancia


Hola.

En primer lugar gracias por la aportación mediante esta plataforma. Consideramos que se aportan datos de gran importancia como reflejo en un futuro de mejorar la sociedad en la que vivimos, y por ello, vamos a valorar la aportación en su conjunto para poder trabajar mejor en un futuro sobre todas estas indicaciones que nos aportan.

Si consideran que podemos concertar algún tipo de reunión y hablar directamente sobre este tema, no duden en ponerse en contacto con nosotros por medio de esta plataforma o mediante nuestro grupo en el Parlamento vasco. Estaremos encantados de recibirles y concertar una reunión.

Un saludo y muchas gracias por su aportación.

Eskerrik asko!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lehenik eta behin, eskerrik asko plataforma honen bidez egindako ekarpenagatik. Gure ustez, garrantzi handiko datuak ematen dira, bizi garen gizartea hobetzeko etorkizunean isla gisa; eta, horregatik, ekarpen osoa baloratuko dugu, etorkizunean hobeto lan egin ahal izateko ematen dizkiguten argibide horien guztien inguruan.

Bileraren bat hitzartu dezakegu, eta gai honi buruz zuzenean hitz egin dezakegula uste baduzue, jar zaitezte gurekin harremanetan plataforma honen bidez edo Eusko Legebiltzarreko gure taldearen bidez. Pozik hartuko zaituztegu eta bilera bat egingo dugu.

Agur bero bat eta, berriro ere, eskerrik asko zure ekarpenagatik.

Ondo izan.
 


 Compartir
Leixuri Arrizabalaga Arruza
 Pregunta Demandamos que se impulse la coeducación auténtica, entendida como igualdad entre los dos sexos

Somos miembras de Dofemco del Estado, incluida Euskadi, Docentes Feministas por la Coeducación. Somos una plataforma educativa creada en abril de 2020 constituida por mujeres docentes feministas de todas las comunidades autónomas del Estado español. Nuestra finalidad es difundir y reivindicar la coeducación como principal instrumento de transformación social, para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Desde Dofemco reivindicamos una enseñanza laica, nos basamos en los principios de justicia social y reparto de la riqueza. Abogamos por una educación libre de sexismo y de androcentrismo, basada en planteamientos racionales que reconozcan el sexo como la realidad constatable que nos define en términos de mujeres y hombres. Asimismo, consideramos fundamental la correcta conceptualización del término género como constructo social que sirve para establecer jerarquías, situando a las mujeres por debajo de los hombres.

Con esta petición nos dirigimos a las políticas y los políticos del Parlamento Vasco. Han cambiado las leyes en las autonomías sin consultar al profesorado, sindicatos y al conjunto de la sociedad.

Demandamos que salgan los grupos activistas trans de las aulas. Las tutoras/es necesitan hablar con el alumnado sin sentirse obligados a seguir los protocolos trans e imposiciones. Se les prohibe nombrar los genitales con sus nombres, hablar de los procesos fisiológicos de niños y niñas (la menstruación, por ejemplo), o utilizar de la palabra “madre”. Pedimos que el profesorado crítico con las leyes de identidad de género no pueda ser sancionado con impunidad y que los contenidos educativos sigan los parámetros del pensamiento científico. Además, pedimos que los contenidos pornográficos y los estereotipos machistas que se están divulgando en cursos y guías no sean los que orienten el desarrollo sexual y emocional del alumnado.

Necesitamos que al alumnado no se le confunda tergiversando y mezclando los conceptos de sexo y género o diciéndoles que el sexo no es binario o que se puede cambiar a voluntad. No podemos igualar el sexo con el constructo social que es el género. No se le puede decir a un niño o una niña que puede cambiar su sexo por voluntad y permitir los menores de 18 años no se vean empujados a hormonarse o mutilarse siguiendo el llamado “género sentido”. Ninguna persona menor de 18 años debería tomar una decisión irreversible. En Suecia reconocen los efectos irreversibles de estos tratamientos: osteoporosis, infertilidad, aumento del riesgo de cáncer, trombosis… Por ello no iniciarán nuevas terapias con bloqueadores ni hormonas de sexo cruzado. El sistema de salud pública de Reino Unido también ha suspendido los tratamientos hormonales a nuevos casos de menores de 16 años.

Pedimos que se respeten los espacios de aseo segregados por sexos y las competencias deportivas segregadas por sexos, así como los vestuarios. Pedimos también que el profesorado no tenga que abrir el protocolo de abuso a una familia si se oponen a tratar a los niños o niñas como transexuales o identidades sentidas y pronombres. No es la responsabilidad del profesorado.

Por último, demandamos que se impulse la coeducación auténtica, entendida como igualdad entre los dos sexos que es su razón de ser y no como una supuesta diversidad de géneros. Por esto reclamamos la derogación de todos los protocolos educativos “trans” aprobados y que las medidas que se indican no se incluyan en el Plan de Convivencia y el Plan de Coeducación y Prevención de Violencia de Género del centro, así como en el ROF o RRI.

 

---

 

Docentes Feministas por la Coeducación, Dofemcoko Euskadiko kideak gara. Hezkuntzako plataforma bat gara, 2020ko apirilean sortua, eta Estatuko komunitate autonomo guztietako emakume irakasle feministek osatzen dugu. Gure helburua hezkidetza zabaltzea eta aldarrikatzea da, gizartea eraldatzeko tresna nagusi gisa, gizarte bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa lortzeko.

Dofemcotik hezkuntza laiko bat aldarrikatzen dugu, justizia sozialaren eta aberastasunaren banaketaren printzipioetan oinarritzen gara. Sexismorik eta androzentrismorik gabeko hezkuntzaren alde egiten dugu planteamendu arrazionaletan oinarrituta. Hain zuzen sexua, emakume eta gizon bezala definitzen gaituen errealitate egiaztagarritzat hartzen duten plateamenduetan oinarrituta. Era berean, funtsezkotzat jotzen dugu generoa behar bezala kontzeptualizatzea hierarkiak ezartzeko balio duen gizarte-eraikuntza gisa, emakumeak gizonen azpitik jarriz.

Eskaera honekin Eusko Legebiltzarreko politikariei zuzentzen gatzaizkie. Legeak aldatu egin dira autonomietan, irakasleei, sindikatuei eta gizarteari kontsultatu gabe.

Trans aktibista taldeak geletatik ateratzea eskatzen dugu. Tutoreek ikasleekin hitz egin behar dute, trans protokoloak eta inposizioak jarraitzera behartuta sentitu gabe. Debekatuta dute genitalei bere izenetik deitzea, haurren prozesu fisiografikoei buruz hitz egitea (hilekoa, adibidez), edo ama hitza erabiltzea. Genero-identitateari buruzko legeekin kritikoak diren irakasleek zigorrik jaso ez dezaten eta hezkuntza-edukiek pentsamendu zientifikoaren pautak jarrai ditzaten eskatzen dugu. Gainera, ikastaroetan eta gidetan zabaltzen ari diren eduki pornogrofikoak eta estereotipo matxistak ikasleen garapen sexuala eta emozionala bideratzen dutenak ez izatea eskatzen dugu.

Ikasleak ezin ditugu nahasi, sexuaren kontzeptuak desitxuratuz eta bitarra ez dela esanaz edo nahierara alda daitekeela esanaz. Ezin dugu sexua berdindu gizarte-eraikuntzarekin, hau da, generoarekin. Haur bati ezin zaio esan bere sexua borondatez alda dezakeenik eta hormonatzera edo mutilatzera bultzatu. 18 urtetik beherako inork ez du erabaki itzulezinik hartu beharko. Suedian tratamendu horien ondorio atzeraezinak onartzen dituzte: osteoporosia, antzutasuna, minbiziaren arriskua areagotzea, tronbosia… Horregatik, herrialdeak ez du terapia berririk hasiko blokeatzaileekin edo sexu gurutzatuko hormonekin. Erresuma Batuko osasun publikoaren sistemak ere bertan behera utzi ditu 16 urtetik beherakoen kasu berrien hormona-tratamenduak.

Sexuen arabera bereizitako komunak eta kirol-eskumenak errespetatzeko eskatzen dugu, baita aldagelak ere. Era berean, eskatzen dugu irakasleek ez diezaiotela familia bati abusu-protokoloa ireki behar, haurra transexual gisa edo eta izenordain desberdinekin tratatzearen aurka badaude. Ez da irakasleen erantzukizuna.

Azkenik, hezkidetza autonomikoa bultzatzea eskatzen dugu, bi sexuen arteko berdintasun gisa ulertuta, hori baita bere izateko arrazoia, eta ez genero-aniztasuna. Horregatik, onartutako hezkuntza-protokolo guztiak indargabetzea eskatzen dugu, eta adierazten diren neurriak ez daitezela sartu ikastetxeko Bizikidetza Planean eta Genero Indarkeriaren Hezkidetza eta Aurreikuspen Planean, ezta AJAn edo RRIn ere.

Enviada por
Dofemco Dofemco
532 de 500 Apoyos
01.12.2021

Únete a Osoigo

¿Eres político y estás interesado en participar en Osoigo?

Contacta con nosotros