Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Sareen Sarea, Hegoa, Osoigo

LA SOLIDARIDAD ES LA RESPUESTA // ELKARTASUNA DA ERANTZUNA

3 Preguntas
  Debate

Retos, medidas y políticas sociales desde Euskadi para que nadie quede atrás ante la crisis de la COVID-19

Euskaditik erronka, neurri eta politika sozialak, COVID-19 krisiaren aurrean inor atzean gera ez dadin

PRESENTA Y MODERA / AURKEZLEA ETA MODERATZAILEA

Xabier Madariaga (Periodista/Kazetaria ETB)

#LaSolidaridadEsLaRespuesta es el primer debate electoral digital en directo en el que, a través de YOUTUBE, las y los candidatas y candidatos a Lehendakari y/o cabezas de lista de los principales partidos políticos de Euskadi, deliberarán durante 1h30m sobre los retos, medidas y políticas sociales para que nadie quede atrás ante la crisis de la COVID-19.

Las entidades organizadoras, junto al resto de actores políticos y sociales y la ciudadanía participante, quieren dirigir un espacio de encuentro entre las y los candidatas y candidatos al Parlamento Vasco y a la Lehendakaritza. El objetivo de este debate es compartir propuestas para una agenda social que, desde Euskadi, dé una salida justa e inclusiva a la crisis de la COVID-19.

¿Cuál es el rol de las políticas sociales en la Euskadi post COVID-19? ¿Cuáles son las políticas que necesitamos para detener la pandemia global? Envía tu pregunta y recaba apoyos. Las más votadas serán trasladadas en el debate digital para que las respondan en directo. Tú preguntas, ellas y ellos responden.

-------------------------------------

#ElkartasunaDaErantzuna zuzeneko lehen hauteskunde-eztabaida digitala da, non Euskadiko alderdi politiko nagusien Lehendakariagaiak edota zerrendaburuek, YOUTUBE-en bidez, erronka, neurri eta politika sozialak eztabaidatuko dituzten, COVID-19 krisiaren aurrean inor atzean gera ez dadin.

Ekimen honen antolatzaileek gainerako eragile sozial eta politikoekin zein parte hartu nahi duen herritar ororekin, Eusko Legebiltzarrerako eta Lehendakaritzarako hautagaiekin solasaldia bideratu nahi dute. Topaketa honek, Euskaditik COVID-19 krisiari irteera bidezko eta inklusiboa emateko, agenda sozialerako proposamenak partekatzea du helburu.

Zein da politika sozialen eginkizuna COVID-19 osteko Euskadin? Zein politika behar ditugu pandemia globala geldiarazteko? Bidalizazu zure galdera eta babesak lortu. Bozkatuenak eztabaida digitalean izango dira zuzenean erantzun ditzaten. Zuk galdetu, haiek erantzun.

--------------------------------

Envío y apoyo de preguntas / Galderen bidalketa eta babestea: del 10-17 de junio a las 12:00 / ekainaren 10etik 17ra 12:00tara zuzenean)

Respuestas de candidatas/os / Hautagaien erantzunak: 24 de junio a las 18:30-20:00h / ekainaren 24an, 18:30etatik 20:00era (en directo)


Donde/Non: www.youtube.com/ONGDEuskadi

Síguelo y coméntalo en directo en Twitter/ Jarraitu eta komentatu zuzenean Twitter-en: #LaSolidaridadEsLaRespuesta #ElkartasunaDaErantzuna


Desconfinar y globalizar la solidaridad: por una salida justa e inclusiva de la crisis de la COVID-19

Elkartasuna deskonfinatu eta globalizatzea: COVID-19aren krisialditik modu bidezko eta inklusiboan atera gaitezen

3 demandas y 11 medidas para promocionar una cooperación pública vasca de calidad y garantizar una salida justa de la crisis de la COVID-19

3 eskakizun eta 11 neurri, kalitatezko euskal lankidetza publikoari bultzada emateko eta COVID-19 krisiari bidezko irtenbidea bermatzeko

Decálogo Sareen Sarea Elecciones al Parlamento Vasco 2020

Sareen Sarearen dekalogoa 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak

Organizador:Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Sareen Sarea, Hegoa, Osoigo