Pregunta para Barcelona

¿Amb l’Objectiu 2025 assumit a través del Pacte per la Reforma Horària, està previst establir mesures per avançar el prime time televisiu?

93 personas la han apoyado
93 de300 Apoyos

La Reforma Horària proposa, principalment, compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, introduir horaris més flexibles, facilitar anar a dormir abans i incrementar així les hores de son. Òbviament, per aconseguir-ho és intrínsecament necessari avançar el, cada vegada més tardà, prime time televisiu.

Des de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (www.consumidorsaudiovisuals.cat) demanem imposar mesures tant a les cadenes públiques com les privades per tal que hagin de respectar uns horaris conciliadors per a les famílies.

93 personas la han apoyado
93 de300 Apoyos
Pregunta dirigida a: Barcelona