Verificat

Quan els polítics menteixen, nosaltres ho verifiquem. Ajudans a demanar que rectifiquin! Cuando los políticos mienten, nosotros lo verificamos. ¡Ayúdanos a pedir que rectifiquen!

Biografía

Verificat és la primera plataforma de fact-checking de Catalunya i ara mateix tenim una obsessió: que les properes eleccions al Parlament estiguin lliures de desinformació. Per això, verifiquem totes les declaracions dels polítics i les etiquetem de "vertaderes", "enganyoses" o "falses". Però amb això no n'hi ha prou. Per tancar el cercle et necessitem a tu: quan un polític s'equivoqui, signa per demanar-li que rectifiqui.
 

Verificat es la primera plataforma de fact-checking de Catalunya y ahora mismo tenemos una obsesión: que las próximas elecciones al Parlament estén libres de desinformación. Por esto, verificamos todas las declaraciones de los políticos y las etiquetamos de "verdaderas", "engañosas" o "falsas". Por con esto no es suficiente. Para cerrar el círculo te necesitamos a ti: cuando un político se equivoque, firma para pedirle rectifique.