Pregunta para Anna Grau

¿Perque els nens amb TDA no son atesos per la SS i sols tractan els autistas a les hores cuand fan el estudi tots el?

7 personas la han apoyado
7 de50 Apoyos

Perquè cuand es fa un

7 personas la han apoyado
7 de50 Apoyos